Kẹp thanh treo thang máng cáp trên dầm thép nghiêng