Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I không đối xứng

Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I không đối xứng

Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I không đối xứng