Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I đối xứng

Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I đối xứng

Tấm tiếp hợp thanh treo chữ I đối xứng