Kẹp chữ C dầm thép theo hướng ngang

Kẹp chữ C dầm thép theo hướng ngang

Kẹp chữ C dầm thép theo hướng ngang