Kẹp dầm thép chữ C theo hướng dọc

Kẹp dầm thép chữ C theo hướng dọc

Kẹp dầm thép chữ C theo hướng dọc